望興道大王祠

萬安江上兩邊山,
中有崇祠杳愛間。
此去江王多少路,
雄風猶報泰王還。

 

Vọng Hưng Đạo đại vương từ

Vạn An giang thượng lưỡng biên san,
Trung hữu sùng từ liểu ái gian.
Thử khứ Giang vương đa thiểu lộ,
Hùng phong do báo Thái vương hoàn.


Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Phương

Vạn An sông rộng núi đôi bờ
Mây thẳm đền cao ngắm ngẩn ngơ
Đây đến Giang vương bao dặm nữa
Thái vương về đó gió đưa thơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn An sông núi đôi bờ,
Đền cao mây thẳm ngẩn ngơ ngắm nhìn
Giang vương đến mấy dặm nghìn
Thái vương về đó gió hùng đưa thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời