Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/04/2016 12:37

秋夜有懷其二

紛紜百感逐時生,
何況秋宵不動情。
憂國心懷千萬狀,
愛親夢繞二三更。
榻頭屢覺溫公枕,
樓外時聞子晉笙。
自古男兒俱有志,
勉將事業企前程。

 

Thu dạ hữu hoài kỳ 2

Phân vân bách cảm trục thời sinh,
Hà huống thu tiêu bất động tình.
Ưu quốc tâm hoài thiên vạn trạng,
Ái thân mộng nhiễu nhị tam canh.
Tháp đầu lũ giác Ôn công chẩm,
Lâu ngoại thời văn Tử Tấn sênh.
Tự cổ nam nhi câu hữu chí,
Miễn tương sự nghiệp xí tiền trình.

 

Dịch nghĩa

Trăm mối ngổn ngang, theo thời gian mà sinh ra,
Huống chi đêm thu lại không động lòng sao được?
Lòng lo cho nước thật là thiên hình vạn trạng,
Tình yêu cha mẹ vấn vít trong mộng lúc canh hai canh ba.
Gối Ôn công trước giường nhiều lần thức giấc,
Ngoài lầu có lúc nghe tiếng sênh của Tử Tấn.
Nam nhi từ xưa đều có chí cả,
Gắng gỏi đem sự nghiệp gửi gắm vào con đường phía trước.


Nguồn:
1. Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012
2. Hợp tuyển thơ văn Phùng Khắc Khoan, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bình Lục

Trăm mối ngổn ngang vút vút qua
Huống đêm thu lạnh gốc mai già
Lo nước lòng đây nhiều dáng vẻ
Thương nhà mộng mị đến canh ba
Ôn Công chí lớn ta luôn nhớ
Tử Tấn ca sênh dõi bóng xa
Nam nhi tuấn tú xưa nay vậy
Gắng sức nên công nối nghiệp nhà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm mối ngổn ngang, lần lượt qua,
Đêm thu không động đến lòng ta?
Lòng lo đất nước thiên hình trạng,
Tình mộng mẹ cha vấn canh ba.
Tư Mã gối nhiều lần thức giấc,
Tử Kiều sênh tiếng nghe lầu xa.
Nam nhi tự cổ đều chí cả,
Bền chí gắng công với nghiệp nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời