Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 19/10/2011 04:09

Thư cưu

Trạng mạo cưu ê nhược thị ban
Dã nghi ư thuỷ bất nghi san
Quan quan thường tại hà châu thượng
Lưỡng lưỡng tương tuỳ hoài phố gian
Tư mã quan tằng liên hiển quý
Hậu phi đức khả tỉ hàm nhàn
Chấp nhi hữu biệt vô tương giáp
Phu phụ chi tình thị nhất ban


Bài thơ trên được rút từ tập Độc thi đa thức tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Dạng giống uyên ương lại giống ban
Thích nơi sông nước chẳng ưa non
Quan quan bầy bạn ngoài ghềnh gọi
Từng cặp theo nhau bãi giỡn đàn
Tích cũ chim cùng Tư mã đó
Đức xưa sánh với Hậu phi nhàn
Cầm tay từ biệt niềm lưu luyến
Chồng vợ thuỷ chung cũng ví von


Bài thơ trên được rút từ tập "Độc thi đa thức tập".

Nguồn: Phùng Khắc Khoan, Cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uyên ương dạng mạo tựa ban,
Thích nơi sông nước quan san không cần
Quan quan ghềnh trước gọi rân
Theo nhau từng cặp lượn thân giỡn đàn
Tích xưa Tư mã chim quan
Đức xưa sánh Hậu phi nhàn với cưu
Cầm tay niềm biệt luyến lưu
Vợ chồng chung thuỷ đức thừa uyên ương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời