Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 20:41, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/04/2016 21:17

自述其一

自覺年方志學秋,
功名欲遂每勤劬。
家藏活計書其寳,
力代耕鋤筆是奴。
遇事處隨中道合,
致身必出正途由。
男兒自有顯揚事,
肯作昂藏一丈夫。

 

Tự thuật kỳ 1

Tự giác niên phương chí học thu,
Công danh dục toại mỗi cần cù.
Gia tàng hoạt kế thư kỳ bảo,
Lực đại canh sừ bút thị nô.
Ngộ sự xứ tuỳ trung đạo hợp,
Trí thân tất xuất chính đồ do.
Nam nhi tự hữu hiển dương sự,
Khẳng tác ngang tàng nhất trượng phu.

 

Dịch nghĩa

Tự biết mình tuổi đang lúc để chí vào việc học
Muốn thoả chí công danh luôn phải cần cù
Trong số những sinh kế cất giữ trong nhà, sách là quý nhất
Thay cho sức cày bừa, bút ấy là kẻ nô bộc
Lúc gặp việc xử sự theo đạo Trung
Khi hiến thân, ắt theo con đường ngay thẳng
Nam nhi tự có chí làm vẻ vang cho cha mẹ
Há đâu lại chỉ làm một kẻ trượng phu ngang tàng


Lời tự: “Thời Quý Mão thập lục tuế” (Bấy giờ là năm Quý Mão [1545], 16 tuổi).

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tự biết mười lăm, tuổi học hành
Cần cù quyết thoả chí công danh
Đầy nhà sách vở là châu báu
Khắp chốn cày bừa ấy bút xanh
Xử sự đắn đo vừa hợp đạo
Tiến thân suy tính nếp hiền lành
Nam nhi có phận hiển cha mẹ
Chẳng học trượng phu kiểu trượng kềnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tham Tuyền

Chí ta đương tuổi học hành,
Cần cù để được công danh rỡ ràng.
Mưu sinh nhờ sách trân tàng,
Cày bừa sẵn bút vững vàng thay trâu.
Trung dung giữ đạo nhiệm màu,
Đường quang từ trước đến sau dẫn mình.
Tài trai lập nghiệp hiển vinh,
Ngang tàng phải xứng thân hình trượng phu.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Phùng Khắc Khoan, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tự biết tuổi đang lúc học hành,
Cần cù mới thoả chí công danh.
Trong nhà sách quý giữ còn lại,
Thay sức cày bừa, ấy bút xanh.
Xử sự đạo trung khi gặp việc,
Hiến thân theo nếp ắt ngay lành.
Nam nhi chí hiển vinh cha mẹ,
Há chỉ ngang tàng kẻ háo danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời