Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2013 17:58

自激偶成

丈夫生要千箱富,
不爾榮膺萬戶封。
安有磊落如許質,
肯為中士與中農。

 

Tự kích ngẫu thành

Trượng phu sinh yếu thiên sương phú,
Bất nhĩ vinh ưng vạn hộ phong.
An hữu lỗi lạc như hử chất,
Khẳng vi trung sĩ dữ trung nông.

 

Dịch nghĩa

Kẻ trượng phu sinh ở đời nên giàu có hàng ngàn hòm thóc
Không thế thì cũng nên phấn đấu để có cái vinh được phong tước Vạn hộ hầu
Đâu có tư chất thông minh lỗi lạc như thế này
Mà lại chịu làm hạng trung sĩ với hạng trung nông


Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bình Lục

Trượng phu nên có ngàn chung thóc
Chẳng thế cũng mơ vạn hộ hầu
Trời cho lỗi lạc thông minh đó
Há chịu còng lưng dắt ngựa trâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trượng phu nên cố gắng làm giàu,
Phấn đấu vinh danh vạn hộ hầu.
Sao có chất thông minh lỗi lạc
Trung nông mà chịu dắt bò trâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngẫu đối Phùng thượng thư

Ngựa trâu chẳng có dắt cái đầu
Thân hèn ngặt nỗi biết đi đâu
Kém thế đành thôi vạn kiếp sầu
Ăn ngàn tấn thóc thác về đâu?

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời