Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 04:01

Phường

Nhân ngôn yến lý dữ sa thường
Thuỳ thức ngư danh biệt hữu phường
Trì tích thoát thời hân đắng đắng
Hác lân túng xứ hỉ dương dương
Phấn thân tằng dự môn đăng Vũ
Trinh vĩ do ngôn chính nhược Thương
Kiến thuyết nguyên đầu đa hoạt thuỷ
Nhậm cừ đắc sở tự du dương


Bài thơ trên được rút từ tập Độc thi đa thức tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Ta quen mè gáy nhám cùng thường
Ai biết cá còn có giống phường
Ao cũ nhảy ra mừng hí hửng
Khe bên tung tẩy vẻ dương dương
Gắng công từng dự đăng khoa Vũ
Đuôi đỏ còn truyền dự việc Thương
Nghe nói đầu nguồn luôn nước chảy
Theo ngòi rạch đến lượn du dương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Chú thích về cá phường

Cá phường là một loại cá bụng to, đầu nhọn, có người cũng dịch là cá mè, nhưng theo tác giả bài thơ này nói thì không phải cá mè mà là một loại cá như bài thơ tả vậy.

(Trần Lê Sáng)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người thường biết gáy nhám mè,
Ai hay còn có giống nghe cá phường.
Ao xưa hí hửng nhảy mừng,
Khe bên tung tẩy tưng bừng dương dương.
Đăng khoa Vũ từng gắng công,
Việc Thương đuôi đỏ còn mong dự truyền.
Đầu nguồn nước chảy liên miên,
Theo ngòi rạch đến lượn miền du dương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời