Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 21:13

Nhâm Tý nguyên đán thọ phụ thân

Kiêm đắc văn tinh dữ thọ tinh
Thiên tương ngũ phúc giáng khang ninh
Phi thanh phiên tại du hoè thị
Thiện chính phương lưu thực bách đình
Thế thượng thi quy trường bỉnh bỉnh
Tuyết trung tùng bách dũ thanh thanh
Đình vi kim nhật hà vi chúc
Nguyên đẳng Nam sơn dữ Bắc dần


Bài thơ trên được rút từ tập Ngôn chí thi tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Kiêm cả văn chương lẫn thọ lâu
Trời cho năm phúc khoẻ làm đầu
Nổi danh học giỏi nơi trường ốc
Để tiếng thanh quan chốn bá hầu
Đời tụng rùa thiêng còn mãi mãi
Tuyết che tùng bách biếc càng lâu
Trước sân chúc thọ ngày sinh nhật
Bắc đẩu Nam sơn sánh dãi dầu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thọ lâu thủ đắc văn chương,
Trời cho ngũ phúc khoẻ vươn dẫn đầu.
Nổi danh học giỏi bấy lâu,
Thanh liêm để tiếng công hầu cửa quan.
Tụng đời mãi mãi rùa thiêng,
Tuyết che tùng bách xanh miền lòng dân.
Ngày sinh chúc thọ trước sân,
Nam sơn dầu dãi Bắc dần thọ khang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời