Khí tốt bảy ngày quay trở lại,
Một cành hoa đã nở phương Nam.
Giữ xuân vững chắc, đời tin cậy,
Tạo được danh thơm ức vạn năm.

tửu tận tình do tại