Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 21:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 19:25

遣悶其四

囂然兀坐讀書堂,
一日翻成二日長。
無事即仙那有術,
安心是藥更何方。
洗除俗外片塵靜,
蘊蓄胸中萬甲強。
若遇可為機會處,
功成未必少張良。

 

Khiển muộn kỳ 4

Hiêu nhiên ngột toạ độc thư đường,
Nhất nhật phiên thành nhị nhật trường.
Vô sự tức tiên na hữu thuật,
An tâm thị dược cánh hà phương.
Tẩy trừ tục ngoại phiến trần tĩnh,
Uẩn súc hung trung vạn giáp cường.
Nhược ngộ khả vi cơ hội xứ,
Công thành vị tất thiếu Trương Lương.

 

Dịch nghĩa

Ngồi tự nhiên ngay ngắn im lặng trong nhà học,
Một ngày dài ra tựa như hai ngày.
Vô sự tức là tiên, chả có thuật tiên nào bằng,
An tâm là thuốc, thật chẳng có phương thuốc nào sánh nổi.
Tẩy trừ sạch từng chút bụi ngoài phàm trần để cho được tĩnh,
Dồn chứa hàng vạn giáp binh trong bụng cho mạnh mẽ.
Nếu gặp cơ hội có thể thi thố được,
Thì thành công chưa chắc đã kém gì Trương Lương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tham Tuyền

Thư đường ngồi thẳng vẻ nghiêm trang
Một buổi thành hai buổi rõ ràng
Vô sự là tiên, chi phải thuật
An tâm ấy thuốc, chẳng cần phương
Bụi nhơ quét sạch đời yên tĩnh
Binh giáp mang theo chí quật cường
Cơ hội đáng làm như có gặp
Công thành hồ dễ kém Trương Lương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thư đường ngồi thẳng nghiêm trang,
Buổi thành hai buổi lại càng dài thêm.
Việc không cần thuật là tiên,
An tâm ấy thuốc dược viên chẳng cần.
Đời an quét sạch bụi trần,
Mang theo binh giáp quật cường chí trai.
Cơ may nếu gặp nay mai,
Công thành hồ dễ kém ngài Trương Lương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời