Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 21:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi bruce lee vào 17/10/2011 23:13

寄遠友人

自君別後到于今,
魚雁書稀寄語音。
驛遠折來梅又肄,
更闌想處夢相尋。
江山雖隔千餘里,
道義猶存一寸心。
自古大才應大用,
丈夫肯與世浮沉。

 

Ký viễn hữu nhân

Tự quân biệt hậu đáo vu kim,
Ngư nhạn thư hi ký ngữ âm.
Dịch viễn chiết lai mai hựu tứ,
Cánh lan tưởng xứ mộng tương tầm.
Giang sơn tuy cách thiên dư lý,
Đạo nghĩa do tồn nhất thốn tâm.
Tự cổ đại tài ưng đại dụng,
Trượng phu khẳng dữ thế phù trầm.

 

Dịch nghĩa

Từ khi từ biệt bác đến nay,
Ít khi có thư từ gửi thăm hỏi!
Nhà trạm xa, bẻ cành mai gửi, mai lại non quá,
Đêm canh tàn, nhớ chỗ bác đang ở, chỉ mơ mộng tìm.
Giang sơn tuy cách xa ngàn dặm,
Đạo nghĩa vẫn còn một tấc lòng.
Xưa nay tài lớn nên dùng vào việc lớn,
Trượng phu sao lại để mình nổi chìm theo đời?


Nguồn:
1. Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
2. Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Từ ngày xa bạn đến nay
Tình xưa gửi nhạn mỗi ngày một thưa
Dặm xa mai nở đương vừa
Lan tàn mấy độ mộng đưa mấy lần
Cách non tuy mấy nghìn tầm
Tấc lòng vẫn nhớ đạo gần nghĩa xa
Đại tài đại dụng đạo ta
Không vương thế tục mới là trượng phu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ ngày xa bạn đến hôm nay,
Tin nhạn bạn xưa thưa mỗi ngày.
Dặm thẳm hoa mai đương chớm nở
Lan tàn mấy độ mộng lâu ngày.
Non xa tuy cách nghìn tầm với,
Gần đạo nghĩa xa tấc dạ này.
Tự cổ đại tài thì đại dụng
Không vương thế tục trượng phu nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Gửi bạn nơi xa

Từ khi luân hồi đến cõi này,
Tin nhạn thuở xưa thưa mỗi ngày.
Sâu thẳm lòng ai đương chớm nở
Mây tàn mấy độ mộng lâu say.
Giang san tuy cách muôn ngàn dặm,
Vẫn gần đạo nghĩa tấc dạ này.
Thiên cổ đại tài thì đại dụng
Không vướng đất trời trượng phu nay.

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời