Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 20:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bruce lee vào 16/10/2011 21:14

Ký nghiêm phụ thị huấn thi

Khuể bộ ly gia niệm tại bào
Thiệp thư lạp sử cảm từ lao
Nghiên ma mỹ lý tâm vi lệ
Đoàn luyện văn chương lực tự đào
Lập chí tư thù vô hộ vọng
Phấn thân nghĩ khoả vũ môn cao
Hải côn khởi thị trì trung vật
Hội kiến phiên thiên chấn vũ mao


Lời tự: “Thời Ất Tị niên, thập bát tuế” (Lúc đó năm Ất Tị [1545], 18 tuổi).

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Cất bước xa nhà, nhớ để lòng
Sách đèn kinh sử dám chạy rông
Tìm sâu nghĩa lý tâm nghiền ngẫm
Tham cứu văn chương sức gắng công
Lập chí báo đền ơn dưỡng dục
Dấn thân quyết vượt cửa hoá rồng
Hải côn há tỉ ao tôm tép
Chờ thấy tung trời rợp cánh lông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cất bước xa nhà, nhớ lòng
Sách đèn kinh sử chạy rông đi tầm
Nghiền ngẫm sâu nghĩa lý tâm
Gắng công tham cứu văn lâm tự mình
Dưỡng dục lập chí đền ơn
Dấn thân quyết vượt vũ môn hoá rồng
Tôm tép sao sánh cá côn
Chờ thấy rợp bóng cánh lông tung trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời