Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 07:51

Hành tảo

Thuyết kiến ba kinh hiệu tiếp dư
Căn sinh thuỷ để dị viên sơ
Sâm si diệp hướng ba trung phiếm
Phì nộn kính thường thoa cổ như
Thái thuận hữu đồng Văn hậu đức
Khiết lao hà vị miếu đình trư
Huống như xuệ mỹ thiên không tửu
Phong vị thuỳ tri cánh hữu dư


Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Từ điển về hoa gọi "tiếp dư"
Gốc sinh dưới nước khác rau dưa
Lá mọc so le ngoi theo sóng
Ngọn thường trắng nõn tựa ngọc ngà
Hoà thuận sánh cùng Văn hậu đức
Cần cù so với miếu đình xưa
Rượu suông thiếu hắn vô tích sự
Phong vị còn đâu chỉ uống bừa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích tên nhan đề bài thơ

Tên nhan đề bài thơ là "Hành tảo". Đây là tên một loại rau. Có nhiều ý kiến khác nhau khi dịch loại rau này ra tiếng Việt. Theo ý tác giả bài thơ này (tức Phùng Khắc Khoan) giải thích thì hình như ông cho đây là rau răm.

(Trần Lê Sáng)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyết cho hoa gọi “tiếp dư”,
Gốc sinh đáy nước khác dưa rau thường.
So le ngoi lá sóng trường,
Ngọc ngà mập mạp ngọn thường rất sung.
Văn sau đức thuận sánh cùng,
Cần cù so với miếu đình xưa kia.
Thiếu rau rượu chẳng ra gì,
Còn đâu phong vị chỉ đi uống bừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời