Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 19:28

Dạ liệu vịnh

Thủ tuế lương tiêu ngọc lậu trường
Công đình thiết liệu tiếp thiên quang
Chúc hồi điện bệ thanh minh địa
Chiếu triệt lâu đài phú quý trường
Kim cự mật liên song phượng hạ
Ngọc đăng cận đối cửu hoa trương
Lê minh cộng khánh tân thời tiết
Vạn quốc quỳ khuynh hướng thái dương


Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Năm mới giao thừa kẻng đổ dài
Sân doanh cắm đuốc sáng như ngày
Lửa bùng rực rỡ toà cung điện
Nến chiếu nguy nga cảnh lâu đài
Sáp bạc đặt đầy song phượng chướng
Đèn vàng kê sát cửu hoa hoành
Bình minh gặp chúc tân thời tiết
Muôn nước hoa quỳ hướng mặt trời

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuối năm kẻng đổ giao thừa,
Sân doanh cắm đuốc như ngày sáng pha
Lửa bùng rực rỡ toà nhà
Nến soi lầu cát nguy nga cảnh giàu
Sáp trên song phượng đặt đầy
Đèn vàng kê sát cửu hoành hoa xinh
Tân thời tiết chúc bình minh
Hoa quỳ muôn nước hướng lên mặt trời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời