Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 17:57

約至西都口占

西都人道古遺跡,
今早經過此地中。
火急報春承我意,
催花開菓待東風。

 

Ước chí Tây đô khẩu chiếm

Tây đô nhân đạo cổ di tích,
Kim tảo kinh qua thử địa trung.
Hoả cấp báo xuân thừa ngã ý,
Thôi hoa khai quả đãi đông phong.

 

Dịch nghĩa

Người ta bảo Tây đô là di tích cổ,
Nay ta sớm qua vùng đất này.
Cấp tốc báo cho chúa xuân làm theo ý ta,
Nở hoa, kết quả chào đón gió đông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Người bảo Tây đô di tích cũ,
Nay ta sớm trải đất trong vùng.
Chúa xuân nhanh chóng làm theo ý,
Kết trái, bung hoa đón gió đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Tây đô, tích cũ thời xa
Sớm mai dạo bước ngang qua chốn này
Xuân về theo ý ta ngay
Đơm hoa, kết trái vui vầy gió đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời