Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi dt@n vào 23/08/2019 08:06

答擕酒乞詩

詩興濃於酒興濃,
一篇詩當酒千鍾。
詩成酒醉功收了,
酒帝詩王各就封。

 

Đáp huề tửu khất thi

Thi hứng nùng ư tửu hứng nùng,
Nhất thiên thi đáng tửu thiên chung.
Thi thành tửu tuý công thu liễu,
Tửu đế thi vương các tựu phong.

 

Dịch nghĩa

Thơ hứng đậm hơn niềm hứng rượu nồng
Một bài đáng giá ngàn vò rượu
Thơ làm xong, rượu say, xong cuộc rồi
Được phong người là vua rượu, người là chúa thơ

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Thơ hứng còn hơn rượu hứng nồng
Một bài ngàn chén, giá khôn đong
Rượu say thơ viết cùng trao đủ
Chúa rượu vua thơ, chức thoả lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thơ hứng còn hơn hứng rượu nồng,
Một bài đáng giá rượu ngàn chung.
Rượu thơ trọn vẹn vui vầy thoả
Vua rượu vua thơ thảy được phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Hứng rượu đâu bằng nổi hứng thi,
Một bài đáng giá mấy ngàn ly.
Rượu say, thơ đã xuôi vần đối,
Chúa rượu vua thơ được sánh bì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời