答朝鮮國使李睟光五言詩其一

極判洪濛氣,
區分上下堧。
東西南北界,
淮海濟河川。
越奠居初定,
天中正不偏。
周林驅虎豹,
虞教樂魚鳶。
閭巷開書塾,
旗亭賣酒船。
雨睛添象跡,
風暖送龍涎。
含忍强爲勝,
摘文巧弄姘。
萬花爭秀發,
羣動任安眠。
王道車書共,
皇朝誌紀編。
詩成聊使寓,
霞燦海雲烟。

 

Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang ngũ ngôn thi kỳ 1

Cực phán hồng mông khí,
Khu phân thượng hạ nhuyên.
Đông tây nam bắc giới,
Hoài Hải Tế Hà xuyên.
Việt điện cư sơ định,
Thiên trung chính bất thiên.
Chu lâm khu hổ báo,
Ngu giáo nhạc ngư diên.
Lư hạng khai thư thục,
Kỳ đình mại tửu thuyền.
Vũ tinh thiêm tượng tích,
Phong noãn tống long diên.
Hàm nhẫn cường vi thắng,
Trích văn xảo lộng phanh.
Vạn hoa tranh tú phát,
Quần động nhậm an miên.
Vương đạo xa thư cộng,
Hoàng triều chí kỷ biên.
Thi thành liêu sứ ngụ,
Hà xán hải vân yên.

 

Dịch nghĩa

Khi nguyên thuỷ trời đất hỗn mang,
Phân chia ra thành trên dưới.
Địa giới chia thành đông tây nam bắc,
Sông có sông Hoài, sông Hải, sông Tế, sông Hà.
Nước Việt khi mới lập quốc,
Ở giữa trời không nghiêng về bên nào.
Đuổi hổ báo ở rừng nhà Chu,
Bắt cá thả diều nghe nhạc vua Ngu Thuấn.
Xóm nào cũng có lớp dạy học,
Đình treo cờ bán rượu mua ở thuyền đem tới.
Trời tạnh mưa có thêm dấu voi đến,
Gió ấm thì mang theo long diên.
Ai giỏi nhẫn nhịn thì là người thắng,
Trích văn thì người khéo đua tranh với nhau.
Muôn loài hoa tranh nhau phô vẻ đẹp,
Mọi người cùng giữ cho nhau ngủ yên.
Vương đạo đầy xe sách,
Ghi chép về các kỷ hoàng triều.
Làm thơ nơi sứ thần ở,
Mây khói ở biển thành ráng đẹp đẽ.


Năm Quang Hưng thứ 20 (1597), Phùng Khắc Khoan được cử làm chánh sứ dẫn đầu một sứ bộ sang Tàu, dự tiệc chúc thọ Minh Vạn Lịch tại Bắc Kinh, ở đây ông có gặp sứ thần Triều Tiên là Lý Tuý Quang và có thơ xướng hoạ với nhau khá nhiều thơ. Xem thêm các bài xướng của Lý Tuý Quang trong mục của tác giả này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]