Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 08:21

到會仝觀見程副使

豪傑人知豪傑人,
纔相見似旧相親。
北南兼愛皇王德,
願骵仁同一視仁。

 

Đáo Hội Đồng quán kiến Trình phó sứ

Hào kiệt nhân tri hào kiệt nhân,
Tài tương kiến tự cựu tương thân.
Bắc nam kiêm ái hoàng vương đức,
Nguyện thể nhân đồng nhất thị nhân.

 

Dịch nghĩa

Người hào kiệt biết người hào kiệt,
Mới gặp nhau mà như thân nhau từ trước.
Bắc nam đều mến ân đức nhà vua,
Mong rằng chất nhân nghĩa cùng chung sống nhân nghĩa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cùng là hào kiệt hiểu nhau dễ,
Mới gặp mà như trước đã thân.
Nam bắc thấm nhuần ơn thánh đức,
Chất nhân cùng sống mọi miền nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hào kiệt mới tường người hào kiệt,
Gặp nhau mà tựa đã quen thân.
Bắc nam đều thấm ơn mưa móc,
Nguyện giữ cho bền đạo nghĩa nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời