Xưa động phòng đêm sâu ca hát
Màn trướng vây thơm ngát trùng trùng
Trăng tà bóng ngả mung lung
Cơn mưa, hoa đã rụng hồng đầy sân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.