Trái tim côi say đà thành tật
Mệt mỏi nên lật bật không lời
Sáng chiều vẳng tiếng chuông rơi
Về đôi chim én, đậu lơi gác tường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.