Tỉnh cơn rượu thiên hương thoang thoảng
Cửa lầu son lãng đãng vừa khai
Trầm hương đã biến thành tro
Bình phong lạnh lẽo điểm tô mi gầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.