Về Bạc Liêu nhớ em yêu
Với con đường nhỏ những chiều mưa bay
Hạt mưa mềm thấm qua vai
Áo em mà lạnh tôi dài đến nay!
Về Bạc Liêu nhớ đến ai
Những đêm hiu hắt tàn cây phủ dài
Cả em và cả tôi gầy
Bóng nghiêng đường phố cho đầy bước chân
Về Bạc Liêu đã bao lần
Loanh quanh phố cũ tình thân mấy mùa
Bạn bè ly rượu cay đưa
Am câu nhân nghĩa nặng mùa yêu em!
Về Bạc Liêu cứ nhớ thêm…


Tặng Ngô Tuấn

Nguồn: trang cá nhân của tác giả