Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Thánh Thán (4 bài)
- Trần Tử Long (4 bài)
- Ngô Vĩ Nghiệp (8 bài)
- Quảng Lộ (1 bài)
- Chu Do Kiểm (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/09/2010 20:02 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/09/2010 03:46 bởi Vanachi
Phó Sơn 傅山 (1607-1684) tự Thanh Chủ 青主, hiệu Chân Sơn 真山, người Dương Khúc, Sơn Tây. Phó Sơn là thi nhân cuối Minh đầu Thanh, thuở trẻ có khí tiết tráng liệt. Năm Sùng Trinh thứ 9 (1536) xảy ra vụ Viêm Kế Hàm bị “Yêm đảng” Trương Chấn vu cáo hạ ngục, Phó Sơn chiêu tập hơn 30 sinh viên đến cửa khuyết tranh luận, cứu Viên Kế Hàm ra, do vậy danh tiếng chấn động một thời. Triều Minh mất, ông ẩn cư. Năm Thuận Trị thứ 11 (1654), Phó Sơn xuất gia làm đạo sĩ, từ đó không màng thế sự. Năm Khang Hy thứ 18 (1679) mở khoa thi Bác học hồng từ, ông bị buộc tới kinh đô, nhưng không chịu tiếp xúc với ai nên triều đình đành cho ông về quê. Phó Sơn tinh thông cả thơ, văn, thư, hoạ. Tác phẩm có Sương hồng khám tập.