25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 17:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/06/2006 10:29

示寂

萬緣截斷一身閒,
四十餘年夢幻間。
珍重諸人休借問,
那邊風月更還寬。

 

Thị tịch

Vạn duyên tiệt đoạn nhất thân nhàn,
Tứ thập dư niên mộng huyễn gian.
Trân trọng chư nhân hưu tá vấn,
Na biên phong nguyệt cánh hoàn khoan.

 

Dịch nghĩa

Cắt đứt vạn duyên, một thân nhàn hạ,
Hơn bốn chục năm qua chỉ là trong ảo mộng.
Trân trọng nhắn mọi người đừng gạn hỏi,
Trăng gió ở thế giới bên kia lại càng mênh mông.


Năm 1330, Sư lâm bệnh nặng, đệ tử xin bài kệ, Sư viết bài này. Viết xong, Sư ném bút an nhiên viên tịch, thọ 47 tuổi. Nhục thân Sư được đệ tử nhập tháp tại Thanh Mai Sơn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Dứt đi vạn mối, thân nhàn,
Bốn mươi năm ấy mơ màng sắc không.
Nhắn người chớ hỏi tây đông,
Ðường kia trăng gió mênh mông một trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Một thân nhàn nhã dứt muôn duyên,
Hơn bốn mươi năm những hão huyền.
Nhắn bảo các người đừng gạn hỏi,
Bên kia trăng gió rộng vô biên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Cắt đứt vạn duyên một thân nhàn
Bốn mươi năm lẻ ảo mộng tan
Trân trọng mọi người xin đừng hỏi
Bên kia trăng gió rất mênh mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn duyên cắt đứt một thân nhàn
Bốn chục năm dư cõi mộng trần
Trân trọng nhắn ai đừng gạn hỏi
Gió trăng bên ấy thật vô cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Vạn duyên cắt đứt, một thân nhàn,
Qua bốn chục năm ảo mộng tan.
Xin nhắn mọi người đừng gạn hỏi,
Bên kia trăng gió rộng vô vàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn duyên cắt đứt, một thân nhàn,
Bốn chục năm qua mộng ảo tan.
Trân trọng nhắn người đừng gạn hỏi,
Bên kia trăng gió rất mênh mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời