Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dimiter Boyadjiev (1 bài)
- Kiril Hristov (1 bài)
- Nicolai Liliev (1 bài)
- Dimcho Debelianov (5 bài)
- Elisaveta Bagriana (38 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (4 bài)
Tạo ngày 14/11/2008 06:28 bởi hongha83
Peyo Yavorov (Пейо Яворов, 1878-1914) nhà thơ Bungari, sinh ở thành phố nhỏ miền Nam, học tại đó và học ở Plodiv. Tham gia cách mạng, làm việc ở Thư viện quốc gia. Viết thơ từ rất sớm, năm 1910, ra tập thơ chọn lọc "Đuổi theo bóng mây". Là nhà thơ lớn sau Hristo Botev, Ivan Vazov.

Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sviat, 1985.