Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
4 bài thơ
Tạo ngày 15/11/2008 06:28 bởi hongha83
Peyo Yavorov (Пейо Яворов, 1878-1914) nhà thơ Bungari, sinh ở thành phố nhỏ miền Nam, học tại đó và học ở Plodiv. Tham gia cách mạng, làm việc ở Thư viện quốc gia. Viết thơ từ rất sớm, năm 1910, ra tập thơ chọn lọc "Đuổi theo bóng mây". Là nhà thơ lớn sau Hristo Botev, Ivan Vazov.

Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sviat, 1985.