Hồn tôi tất cả là lời than và tất cả là tiếng gọi
Tôi là một con chim đang vút bay lên
Thế mà hồn tôi nó bị trúng mũi tên
Bị tử thương vì tình ái
Hồn tôi tất cả là lời than và tất cả là tiếng gọi
Nghĩa là gì: gặp nhau với bỏ nhau?
Tôi nói cho các anh nghe, đây địa ngục với khổ đau
Và tình yêu trong đau khổ

Những ảo mộng thì gần, nhưng con đường thì xa tắp
Lòng say mê sống luôn ngạc nhiên và mỉm cười
Ngây thơ chẳng biết gì, chỉ có tuổi xanh hau háu
Xác thịt nồng nàn và bóng mơ huyền ảo...
Những ảo mộng thì gần, nhưng con đường thì xa tắp
Bởi vì nàng ở đó, giưa hào quang, trước mắt tôi
Nàng ở đó kia, nhưng không nghe thấy kẻ gọi mình và than thở
Nàng, xác thịt và bóng mơ huyền ảo

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)