Tôi có sống đâu, tôi cháy đấy! Không thể dung hòa
Ở trong tôi, hai linh hồn đánh lộn
Hồn của thiên thần và hồn quỷ sứ. Chúng nó giằng co
Và do đó nảy trong tôi cái ngọn lửa ăn tôi, nhai nghiến

Ngọn lửa kép nảy ra trên mọi vật tôi chạm đến
Tôi nghe đập hai trái tim ngay trong đá im lìm
Đâu cũng thấy bất hòa, bất kham với cuồng điên
Và hai kẻ thù kia quyết biến nhau thành cát bụi

Phía sau tôi khắp chốn gió phủ tro
Lên những dấu chân tôi. Ai mà không nhận thấy
Tôi có sống đâu, tôi cháy đấy và dấu vết tôi
Sẽ là tro cho đến tận cùng vô tận


Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sviat, 1985
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)