Anh còn biết nói gì đây
Một trời trống vắng hình hài dấu yêu
Mà anh ôm ấp nuông chiều
Mất em
Anh thấy hồn xiêu lạc đời

Một đêm mùa hạ rong chơi
Trên cao là cả một trời ước mơ
Cho hồn ta biết mong chờ
Làm sao để đón ước mơ trong đời
Khi em
giờ đã xa xôi

Boleroes cũng đến hồi tan bay
Đêm không còn điệu đắm say
Chỉ còn một trái tim gầy lẻ loi
Boleroes đã hết rồi

Nghe chi bài hát bồi hồi thêm thôi
Vòng tay ấm đã buông lơi
Xa em giờ chỉ đơn côi bước sầu.

Boleroes còn nữa đâu
Không còn đêm dưới sắc màu uyên ương
Chỉ còn đây mảnh hồn đơn
Boleroes cũng dỗi hờn tan bay.


29.3.19