Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sandra Ann Lauer (5 bài)
- Thomas Anders (8 bài)
- Dieter Bohlen (6 bài)
- Wilhelm Bartsch (1 bài)
- Thomas Passmann-Engel (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 02/05/2023 16:08 bởi hongha83
Peter Risavy (1959-2011) là một nghệ sĩ guitar, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Đức.