Xanh thẳm
Sắc trời!
Xanh rờn
Mặt đất!
Dưới bầu trời xanh, trên mặt đất xanh
Hoạ mi đua nhau lanh chanh ca hát
Nó hát ghẹo mặt trời
Mặt trời ngắm nó cả cười

Xanh thẳm
Sắc trời!
Xanh rờn
Mặt đất!
Mặt đất xanh, bầu trời xanh, xuân rất đẹp...
Nhưng tôi điên rồ ngồi trong phòng chật hẹp
Chẳng làm gì chỉ đẽo gọt vần thơ
Để tạo ra những âm điệu vu vơ!


Eperjes, 4-1845
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)