Ai không có tình nhân
Rượu đây, hãy uống!
Người đó tin tình yêu nhanh đến
Cô gái yêu đương cháy bỏng vì anh

Ai không có tiền tiêu
Rượu đây, hãy uống!
Cả thế giới của anh không uổng
Mọi kho tàng quý giá đáng kể chi

Ai mà buồn thống thiết chia ly
Rượu đây, hãy uống!
Nỗi buồn từ anh mau chóng
Tìm đường trốn biệt đi

Tôi không tình nhân, không cả tiền tiêu
Chỉ nỗi buồn là tôi thừa mứa
So với bao nhiêu người như thế
Tôi uống nhiều hơn gấp ba lần


Pest, 9-1844
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)