Tôi nằm mơ những ngày đổ máu
Những ngày thế giới bị phá tan
Từ những đống hoang tàn đổ nát
Người ta xây thế giới mới hoàn toàn

Hỡi tiếng kêu, tiếng kèn lanh lảnh
Hãy nổi lên và vang vọng khắp nơi
Đấy hiệu lệnh chiến đấu, hiệu lệnh chiến đấu
Rất mỏi mòn! Rất chờ đợi, lòng tôi!

Tôi vui quá nhảy ngay lên mình ngựa
Phóng như bay đuổi kịp phía hàng đầu
Tôi phải là quán quân dũng mãnh
Sướng vui nào, được chiến đấu, sướng vui sao!

Nếu người tôi bị kẻ thù băm rách
Sẽ có người đến băng bó cho lành
Chắc chắn sẽ có cô cảm kích
Chữa vết thương bằng những cái hôn nồng

Nếu tôi bị giam trong ngục tối
Sẽ có người đến đó hỏi thăm ngay
Và đốt sáng tâm hồn tôi trong trắng
Bằng ánh mắt ngời như tinh tú sao mai

Nếu tôi chết, nếu như tôi phải chết
Dù giữa pháp trường, hay giữa trận tiền
Thi thể tôi máu dính đầy bê bết
Sẽ có người lấy nước mắt rửa sạch trơn!


Berkesz, 6-11-1846
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)