15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Hungary
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 22:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2020 19:24

Az Erdélyl hadsereg

Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga.

Ott megy ő, az ősz vezér; szakálla
Mint egy fehér zászló lengedez;
A kivívott diadal utáni
Békeségnek a jelképe ez.

Ott megy ő, a vén vezér, utána
A hazának ifjusága mi,
Igy kisérik a vén zivatart a
Tengerek szilaj hullámai.

Két nemzet van egyesűlve bennünk,
S mily két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?

Egy a célunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsufolt hazánk!

Küldd elénk, te koronás haramja,
Légiónként bérszolgáidat,
Hogy számodra innen a pokolba
Holttestökbül építsünk hidat.

Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga!


Bánfihunyad, 26 đến 27-3-1849

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Hổ

Nhất định rồi, chúng ta sẽ thắng, Bem là lãnh tụ của chúng ta
Bem, người lão anh hùng của tự do
Và Ốt-strô-len-ka, ngôi sao đẫm máu
Đi tiên phong loé sáng căm thù

Người đi tiên phong, vị lãnh tụ tóc hoa râm
Như cờ bay, phất phơ chòm râu trắng
Tượng trưng cho hoà bình, phần thưởng ngày mai
Đang chờ chúng ta khi chúng ta chiến thắng

Người đi tiên phong, vị lão tướng và theo sau
Tất cả chúng ta, tuổi thanh xuân Tổ quốc
Dữ dội như một cơn bão nghìn xưa
Có biển sóng ầm ầm theo sát gót

Trong chúng ta, hai dân tộc đã hoà chung
Ba Lan và Hung, đẹp sao hai dân tộc
Có sức mạnh nào có thể mạnh hơn
Khi sự kết đoàn nhằm chung một đích

Một đich chung, bẻ gãy xích xiềng
Những vòng sắt chúng ta cùng đeo nặng
Sẽ bẻ tan, chúng ta thề trên những vết thương tươm đỏ máu
Của hai dân tộc chúng ta bị thoá mạ ê chề

Còn mi thằng kẻ cướp, đội mão vua
Mi có thể ném vào chúng tao những đoàn quân đánh mướn
Chúng ta sẽ lấy xác chúng xây cầu
Dẫn mi thẳng về địa ngục

Nhất định rồi, chúng ta sẽ thắng - Bem là lãnh tụ chúng ta
Bem, người lão anh hùng của tự do
Và Ốt-strô-len-ka, ngôi sao đẫm máu
Đi tiên phong, loé sáng căm thù


Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Lẽ nào chúng ta không chiến thắng?
Khi tướng tự do vô địch cầm quân
Ông là ngôi sao phục hận cho dân
Trước mặt chúng ta lung linh toả sáng

Ông ra trận, vị chỉ huy tóc bạc
Bộ râu ông như cờ trắng tung bay
Lá cờ vinh quang chiến thắng hôm nay
Là biểu tượng của hoà bình khát vọng

Ông ra trận, vị chỉ huy già lão
Theo sau ông là tuổi trẻ nước nhà
Như sóng bất kham của biển khơi xa
Cuốn theo sau vị tướng già sấm sét

Hai dân tọc, hai tâm hồn hoà một
Của nước Hung và của nước Ba Lan
Sức mạnh nào còn có thể lớn hơn
Khi ta đã cùng có chung mục đích

Mục đích chug là đập tan xiềng xích
Ta cùng mang trên cổ bấy lâu nay
Hứa với vết thương rỉ máu đỏ này
Bẻ xiềng xích, nỗi đắng cay đất nước

Hoàng đế kia, mi xua quân lên trước
Những tên lê dương nô lệ vì tiền
Ta bắc cầu bằng xác chúng nối liền
Với âm phủ để cho mi xuống đó

Lẽ nào chúng ta không chiến thắng?
Khi tướng tự do vô địch cầm quân
Ông là ngôi sao phục hận cho dân
Trước mặt chúng ta lung linh toả sáng


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Petofi Sandor, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời