Một tay cầm đòn cày
Một tay mang gươm giáo
Người dân thường suốt đời
Đổ mồ hôi và máu
Để đổi lấy đói nghèo

Sao phải đổ mồ hôi?
Muốn đồ ăn, quần áo
Cho mình sống một đời
Đất mẹ sản sinh đủ
Lao động tất thế rồi!

Kẻ thù đến vì sao dân đổ máu?
Vì sao phải cầm giáo cầm gươm?
Bảo vệ Tổ quốc chăng?... Nhưng sự thật!...
Tổ quốc chỉ có ở đâu lợi quyền cũng có
Mà người dân thì chẳng có lợi quyền!


Pest, khoảng tháng 4 đến tháng 8 năm 1846
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)