Một cỗ xe trượt trên tuyết trắng
Người tôi yêu đó - họ đem đi
Tội nghiệp, họ mang em gả bán
Chẳng cho em được nói điều gì

Ôi, giá hôm nay tôi hoá tuyết
Dưới cỗ xe tôi chất đống đầy
Cỗ xe đổ, tôi sẽ ôm em chặt
Nếu như tôi hoá tuyết hôm nay

Tôi sẽ ôm em, trên đôi môi ấy
Một cái hôn lần cuối đặt lên
Rồi trong trái tim em nóng ấm
Tôi tan ra... Và vĩnh biệt em


Debrecen, 12 - 1843
Nguồn: Có và không có, thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)