"Chàng chăn cừu ơi, chàng chăn cừu nghèo khó
Ta có cả một bọc tiền to tướng đây này
Ta mua hết cái nghèo mà chàng có
Nếu như chàng cho ta người yêu!"

"Nếu mi lấy tiền mà đặt cọc
Và còn thêm bao nhiêu thứ lễ, quà
Và bất kể ai cho ta thế giới này to rộng
Ta cũng chẳng giao người yêu ta!"


Szalkszentmárton, khoảng 25 đến 26-12-1845
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)