Lá trên cây đã bắt đầu đỏ úa
Rừng thu lạnh gió thét gào hung dữ
Mặt trời xám ngắt, cánh đồng sương sa
Anh chăn cừu bơ vơ tìm tổ ấm, tìm nhà

Cái tổ ấm vô loài anh mơ tìm thấy
Sẽ có đĩa thức ăn, bình rượu ngon chờ đấy
Ăn hết thức ăn, uống cạn rượu ngon
Anh sẽ ngủ cùng người vợ trẻ dịu hiền

Đi tìm mãi tổ ấm đâu chẳng thấy
Xiềng xích tôi đòi tứ phía chờ anh
Thôi thôi! Tìm bụi cây mà ngủ cho nhanh
Và nguyền rủa đêm mùa thu ớn lạnh


Dömsöd, 9-1845
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)