Chưa có đánh giá nào
27 bài thơ

Đọc nhiều nhất

- 20
- 12
- 17
- 14
- 11

Mới nhất

- 27
- 26
- 25
- 24
- 23
Tạo ngày 08/06/2012 08:15 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/06/2012 09:14 bởi hongha83
Giăng Dũng sĩ là trường ca của thi hào Petofi, được viết trong các tháng 11 và 12 năm 1844 tại Pest.