Em làm gì đó, em may gì đó?
Anh biết rồi, em vá áo cho anh
Áo anh chưa rách lắm đâu, anh còn mặc được
Em yêu ơi, nên may cho anh một lá cờ

Lòng anh rộn ràng linh cảm
Cái gì đến? Có trời hay!
Tiếng ai gọi anh đây
May cho anh lá cờ đi, em hỡi!

Thời gian thay đổi
Chúng ta chờ gì ở tương lai?
Chiến trường sẽ quyết định, em ơi
Nhớ may cho anh một lá cờ

Tự do giá đắt
Muốn có tự do, phải tốn nhiều hơi sức
Tự do của chúng ta đổi trao bằng máu đổ
May cho anh lá cờ đi, hỡi em yêu

Bàn tay đẹp em may cờ
Chiến thắng sẽ mê say bàn tay đẹp
Chiến thắng sẽ theo lá cờ ta đi khắp
Em yêu, nhớ may cho anh một lá cờ


Pest, 1-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)