Nói đi, chị gà ơi
Căn phòng nay của chị?
Này chị ơi, nhờ trời
Mọi sự đều tốt chứ?

Chị gà luồn ngang dọc
Bay rồi đậu lên rương
Khi vui kêu " cục cục"
Chẳng ai xua khỏi phòng

Đuổi chị ư? Đùa chắc
Được nuôi tựa chim câu
Chị kén từng hạt một
Sống như kẻ sang giàu

Vậy thì chị gà ơi
Cư xử cho đúng nhé
Khéo giúp sao mẹ tôi
Khỏi lo thiếu trứng đấy

Còn mày, chó Mít kia
Vểnh tai nghe tao dặn
Mày xưa nay vẫn ngoan
Mọi việc làm nghiêm chỉnh

Mày phải cố nhịn thèm
Chơi với gà tử tế
Mẹ chỉ có mỗi mình
Chị gà thôi, Mít ạ


Vác, 2-1848
Nguồn: Có và không có, thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)