Biển động
Biển mênh mông các dân tộc dâng cao
Sóng quật
Rung rinh trái đất
Hắt bọt lên trời

Anh thấy chăng điệu vũ kia?
Anh nghe chăng bản nhạc?
Ngày xưa anh chưa biết
Ngày nay anh học đi!
Để biết thế nào các dân tộc reo cười!

Cuồng điên thịnh nộ
Biển đập vỡ tàu
Chôn tàu đáy vực
Cột buồm gãy rắp
Lá buồn rách tan tành

Anh cứ sâu sắc hờn căm
Dâng cao nữa lên, hỡi cơn hồng thuỷ!
Dòng nước lũ
Vứt tung bọt sóng
Lên đến trời cao!

Nhớ ghi lên bầu trời
Bài học nghìn đời:
Dù thuyền hãnh diện trôi trên mặt biển
Nhưng chính sóng ngầm
Sẽ có thể lật đổ thuyền anh!


Pest, từ 27 đến 30-3-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)