Mẹ ơi, sao mẹ băn khoăn?
Phải chăng, bánh mẹ con ăn đen ngòm?
Phải chăng, mẹ ngại con mình
Đã quen bánh trắng nơi mình xa quê?

Không sao, mẹ mến của con:
Bánh n ày dù đến mức nào nâu đen
Chẳng đâu bánh trắng ngon hơn
Bánh đen nhất, mẹ cho con, quê nhà


Nguồn: 60 bài thơ (dịch từ Esperanto), Đặng Đình Đàm, NXB Thế giới, 1993
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)