Kèn rung, trống dóng
Chúng ta sẵn sàng ra chiến trận
Tiến lên!
Một lần nữa, tuốt kiếm ra
Hỡi người Hung-ga-ri, hãy vung kiếm
Tiến lên!

Cầm quốc kỳ
Giương cao nữa
Tiến lên!
Để kẻ thù đọc thấy
Châm ngôn thần thánh
Tiến lên!

Người Hung-ga-ri lòng dũng cảm
Không hề thấy gì ngăn cản
Tiến lên!
Hỡi người Hung-ga-ri dũng tráng
Anh muốn cái gì, Trời cao cũng mong cái ấy
Tiến lên!

Đất dấy máu tràn trề
Bạn tôi vừa ngã xuống
Tiến lên!
Để trả thù cho anh
Tôi lăn xả vào kẻ thù
Tiến lên!

Tôi không thèm chạy trốn
Dù cho chúng tôi phải chết
Tiến lên!
Tôi sẽ chết
Cho Tổ quốc chúng tôi còn sống
Tiến lên!


Debrecen, 8-12-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)