Đất hỡi, ngươi ăn gì? Mà quá khát?
Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi?


Nguồn: Thơ Xanđor Pêtôfi, Kiều Văn tuyển giới thiệu, NXB Thanh Niên, 2004, tr. 43