Đoá hoa cười hôm nay
Ngày mai sẽ tàn úa
Điều ta muốn hôm nay
Gợi khêu rồi tan vỡ
Lạc thú là chi đây?
Ánh sáng cười đêm tối
Ôi, ssng, phù du thay!

Đạo đức quá mong manh!
Bạn bè, sao hiếm thế!
Tình yêu, ban thánh lễ
Cho thất vọng kiêu kỳ!
Còn ta, dù tất thảy
Sụp rồi, còn nỗi vui
Ta gọi về đây cả

Khi trời còn xanh sáng
Khi hoa còn đẹp vui
Khi mắt ta đổi thay
Đêm cho ngày vui rộn
Mơ đi - Từ giấc ngủ
Rồi thức dậy, khóc than


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)