Gió cuồng điên ngoài cửa sổ
Có người thao thức một mình.
Đến phát rồ vì trời xấu,
Anh ba hoa kể chuyện tình..

Gió mạnh lắm, trời thì tối.
Một người bị kẹt trong phòng.
Cả anh, cả nàng đã khác
Liệu còn nhớ được gì không.

Bóng tồi ngày càng quánh lại
Đổ sập đầu anh, không tha.
Nhưng anh đâu cần tránh trớ
Ngôn từ tục tĩu nữa mà.

Thiên nhiên quay cuồng vần vũ
Bốc lên như dàn đồng ca.
Nhưng anh đâu còn nghe thấy,
Anh còn bận sáng tác vè.