Tôi chẳng ưa những kẻ mưu đồ ân huệ
cùng những ai xin được đặc ân
Tôi quý người du cư chăm nom sa mạc
và những thuỷ binh chỉ biết tiến lên

Tôi yêu những diễn viên quên vai trên sân khấu
và những nhà thơ không biết gieo vần
Tôi thú nhận tôi cũng chẳng yêu tôi nữa
thà nói lên hơn là cứ im im

Sau một đêm bão bùng cuồng dại
Tôi ưng lặng câm nâng cốc chúc mừng
Nhưng trước hết tôi yêu những vì sao băng vụt cháy
quà hão huyền của tháng Tám đêm nồng.