Cất cao, bài hát, vang lên
Trước em, và nói với em bao điều
Dẫu rằng trong trái tim yêu
Một tia hạnh phúc dặt dìu trong anh,

Xua tan, ánh sáng thánh thần,
Những gì u ám lan man trong tình:
không tin tưởng, ngại, hãi kinh,
Và đây là buổi linh đình thênh thang!

Lặng câm đã mấy thời gian,
Nghe chưa? hạnh phúc vỡ tràn ra đây
Như sơn ca sống động này
Trong trời quang đãng miệt mài hát ca.

Đi đi, hãy cất bài ca,
Để, không hối tiếc sinh ra trong đời,
Em luôn mãi được đón mời
Cuối cùng em trở lại đời bên anh.