Tôi kiệt sức dưới hai chân em đó!
Vì buồn đau tôi đến chỗ tận cùng,
Hổ cái kinh hồn của xứ Hyrcanie
Thành cừu non mặc những gì bạn nghĩ.

Vâng, đầy khí thế nàng Clymène dữ tợn
Thanh gươm nàng lâm trận đã bao lần
Làm khiếp vía kinh hoàng bao nam tướng!
Cho đời tôi buồn bã trút hơi tàn!

Sao tôi phải cần thanh gươm sáng
Để đi vào thành phố tử thần?
Sao tình yêu không bắn mũi tên vàng
Trái tim tôi được mắt em toả sáng?

tửu tận tình do tại