Vầng trăng trắng
Toả trong rừng;
Từ muôn nhánh
Rung lên thành âm thanh
Dưới ngàn lá mọc đầy cành…

Hỡi người yêu dấu của anh.

Ao kia phản chiếu,
gương sâu,
In hình bóng
liễu dáng sầu
gió rên...

Ước mơ, đến lúc.
Trao đền
Tương thân tương ái
Gọi tên nhún nhường
Từ nơi nguyên thuỷ thiên đường
Cầu mong tinh tú miên trường lung linh...

Thời gian tinh tế cho mình.