Tặng Gaston Sénéchal

Nào đưa tay, nín hơi rồi chúng ta ngồi xuống
Dưới cây to này nơi gió nhẹ tan nhanh
Thành tiếng thở rì rào trong lùm cây xám
Ánh trăng hiền, xanh nhạt vuốt ve cành.

Ngồi bất động, ta mãi mê nhìn đầu gối.
Chớ nghĩ gì, hãy mơ mộng. Hãy mặc cho
Hạnh phúc bỏ đi cùng tình yêu cạn kiệt,
Mặc chim cú cánh dài bay sượt tóc đầu ta.

Hãy quên đi hy vọng. Kín đáo và dằn lòng
Để tâm hồn hai ta cùng tiếp nối
Mặt trời im đang lặn buổi hoàng hôn.

Hãy lặng thinh giữa bình an đêm tối:
Ích lợi gì khuấy động giấc ngủ đầu hôm
Của thiên nhiên, vị hung thần ít nói.

tửu tận tình do tại